Liikmelisus

Liikmelisus:

 
  • Mittetulundusühing Eesti Timmitud Ehituse Tugirühm juhatuse esimees (liige alates 2009)
  • Üliõpilasseltsing Ericius MTÜ auliige (liige alates 2008)