Endast

Kristiina endast:

Olen praktiseerinud advokaadina aastaid, esindades osapooli erinevates kohtuastmetes väga erinevates õigusvaidlustes sh ehitusvaidlustes. Notaribüroos töötades olen saanud tugeva kinnisvaraõiguse tausta. Minu majanduse ja ärijuhtimise haridus on andnud mulle hea mõistmise ning ülevaate praktilisest äritegevusest ja ehitusõiguse juhtumite käsitlemine praktilise ehitussektori kogemuse. Olles töötanud peajuristina avalikus sektoris tunnen suurepäraselt menetlusõigust ning õigusloome praktikat, tunnen ennast koduselt haldusõiguses ja hangete valdkonnas ning maksunduses.