Endast

Margus endast:

Olen töötanud ehitussektoris neljateistkümnendast eluaastast, alates kärumehest kuni tippjuhini, seega tunnen ehitusvaldkonda igal tasandil läbi ja lõhki. Kuus aastat oma karjäärist juhtisin Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumis osakonnajuhatajana kogu Eesti ehitussektorit olles läbivalt peaideoloogiks, vedavaks jõuks ja autoriks või kaasautoriks enamikule täna kehtivatele ehitusvaldkonna õigusaktidele. Kehtiva ehitusseadustiku kodifitseerimisel olin ainus läbivalt terves protsessis osalenud valdkonnaekspert ja sisuline ideoloog. Seega tunnen kehtivat ehitusala õigusloomet ja standardibaasi, nende tagamaid ja lähtealuseid ilmselt parimal võimalikul viisil. Rööpselt avaliku sektori ja arendustööga olen pidevalt olnud tegev ka tegevinsenerina ja eksperdina ning vedanud jõuliselt uuenduslike lahenduste juurutamist ehitussektoris laiemalt