Tegevusvaldkonnad

Tegevusvaldkonnad

 
  • Ehitiste energiasimulatsioonid ja energiakasutuse optimeerimine
  • Sisekliimasüsteemide optimeerimine, kavandamine, väljaehitamine ja käitamine 
  • Tehnosüsteemide töö ja hoone kasutuskulude optimeerimine
  • Optimaalsete tehnosüsteemide kavandamine
  • Eriotstarbelised sisekliimasüsteemid ja unikaallahendused