Hindadest

Iga ehitis ja ehitisega seotud vaidlus on unikaalne,
seetõttu ei ole võimalik ehitustehnilistele ekspertiisidele
ühest hinnakirja kehtestada

 

Hinnapakkumise saamiseks palun kirjutage meile info@kohtuekspert.ee või kontaktvormil. Palun kirjeldage juhtumit võimalikult täpselt, tuues välja vaidluse sisu (pretensioon, puudused jne), lisage olulised dokumendid, sealhulgas fotod ja joonised objektist. Nii saame juhtumi asjaolusid arvestades teha teile personaalse hinnapakkumise. Loomulikult hoiame teie dokumente ja esitatud andmeid diskreetselt.


Ekspertiisi läbiviimine koosneb reeglina järgmistest etappidest:

  • tutvumine olemasolevate dokumentidega (sh kohtutoimikuga);
  • objekti kohtvaatlus ja vajadusel edasiste tegevuste kavandamine;
  • vajadusel täiendavate andmetega tutvumine ja lisauuringute läbiviimine; 
  • kogutud andmete analüüs kirjaliku ekspertiisiakti vormistamine. 
 

Ekspertiisi koostamisele võib lisanduda kohtuistungil osalemine ehk vajadusel ekspertiisi selgitamine ja kohtu küsimustele vastamine. Kuna hinnapakkumise koostamisel ei ole teada, kas kohtuistungil osalemine on vajalik või mitte, siis selle hind hinnapakkumises ei sisaldu. 

Hinnapäringuks palun saatke meile kiri info@kohtuekspert.ee või täitke kontaktvorm 

 

Hinnapakkumise saamiseks palun kirjutage meile info@kohtuekspert.ee või täitke kontaktvorm