Ehitustehnilised ekspertiisid
aastast 2000

Vajate pädevat ehitustehnilist ekspertiisi, omanikujärelevalvet või insenertehnilist nõuannet? Silmapiiril on vaidlus töövõtja, tellija, naabri või kindlustusandjaga? Kohus on palunud teha ettepanek riiklikult tunnustatud eksperdi määramiseks?

Saame Teid aidata, kui...

...Teil on vaja pädevat ekspertiisi ehitustehnilises küsimuses või kui kohus on palunud Teil teha omapoolne ettepanek eksperdi nimetamiseks.

Kohtuekspertiisi koostamise õigus ehitustehnilistes küsimustes on riiklikult tunnustatud eksperdil. Riiklikult tunnustatud eksperdilt küsitakse ekspertarvamust kui menetlev osapool vajab asjakohast tuge, kuna vaidluse objektiks on spetsiifiline tehniline küsimus...

Riiklikult tunnustatud eksperdi kliendiks on...

  • Kohus;
  • Menetlevad ametiasutused: Politsei-ja Piirivalveamet, Prokuratuur, Päästeamet, kohalikud omavalitsused, Tehnilise Järelevalve Amet jt;
  • Kindlustusandjad ja kindlustusvõtjad kindlustusasjades eriarvamuste lahendamisel;
  • Teised füüsilised ja juriidilised isikud kui nad vajavad asjatundlikku ja erapooletut seisukohta tehnilises küsimuses.


Tutvuge meie ekspertidega

Tekkis küsimusi või soovite personaalset konsultatsiooni?

Kirjutage meile